Nova convocatoria de axudas para mellorar a cobertura móbil en zonas illadas do rural galego

martes, 9 de febreiro do 2021 Redacción

A Xunta lanza unha convocatoria de axudas a operadores de telecomunicacións para facilitar a cobertura móbil en 290 núcleos illados do rural de 65 concellos por un importe de 4 millóns de euros para o período 2021-2023. Esta medida enmárcase no Plan autonómico para mellorar as comunicacións móbiles no rural, impulsado pola AMTEGA, e que acada un investimento global de 10 millóns de euros.
Os operadores interesados poderán presentar varios proxectos nos núcleos que elixan, que serán beneficiarios das axudas por orde de valoración ata esgotar a dotación orzamentaria prevista, e as entidades locais deberán achegar terreos para a execución das torres precisas por parte de Retegal, nas que se instalará o equipamento de comunicacións móbiles.
As redes obxecto de subvención deberán permitir a realización de chamadas de voz con calidade a través de terminais de usuario estándar (teléfonos móbiles), debendo garantir esta cobertura durante un período mínimo de 10 anos.
A convocatoria está financiada a un 75% polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) e contempla subvencións de ata o 90% de cada proxecto. A publicación desta convocatoria permite dar un paso máis no Plan de mellora de cobertura móbil que puxo en marcha o pasado ano a AMTEGA, en colaboración coa Fegamp.
Galicia propuxo esta solución á Comisión Europea, que é o organismo que ten que aprobar a convocatoria pública de axudas, coa que está manter contacto e intercambiando de información para poder dar resposta á demanda.
A pesar de que Galicia conta cunha cobertura móbil do 98%, á que contribuíron en boa medida os investimentos públicos para incentivar a extensión da 4G na Comunidade, aínda existen zonas rurais illadas e espazos naturais nas que non é posible realizar chamadas de voz a través do móbil.
A Xunta puxo en marcha esta iniciativa tras solicitar ao Estado a inclusión da cobertura móbil dentro do servizo universal de telecomunicacións para que, ademais do actual dereito de conexión fixa de Internet de 1Mbps e de telefono fixo, os cidadáns poidan ter dereito á cobertura de móbil, en condicións previamente estipuladas.
Como alternativa inmediata a Xunta tras reunirse coa Comisión Europea para garantir a adecuación desta actuación a normativa europea, puxo en marcha este iniciativa, semellante á outras que están a levar a cabo en Italia e que tamén están a analizar en Alemaña.

PUBLICIDADE