Política Lingüística convoca a edición 2022-23 do certame audiovisual Nós tamén creamos!

luns, 5 de decembro do 2022 S. P.

A Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa (Consellería de Cultura e Educación) convocan os premios a curtas de animación en galego elaboradas no marco do programa Nós tamén creamos! para o curso 2022/2023. O certame diríxese a distinguir as mellores creacións audiovisuais de animación en galego do ámbito escolar para o presente ano académico.
Premios
Establécense tres categorías, con cadanseu galardón.
Categoría 1: destinada a curtas realizadas con alumnado do segundo ciclo de Educación Infantil
Categoría 2: destinada a curtas realizadas con alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria
Categoría 3: destinada a curtas realizadas con alumnado de 3º e 4º de Educación Primaria
Ademais, poderá concederse, a xuízo da comisión de selección, un accésit para cada categoría.
O profesorado participante nas curtas premiadas recibirá unha certificación de Primeiro Premio de Innovación Educativa para cada unha das categorías, cunha equivalencia de 30 horas de formación permanente do profesorado para a persoa coordinadora e de 20h para o profesorado participante. De ser o caso, o profesorado que participe nas curtas recoñecidas cun accésit recibirá unha certificación de accésit.
Os colexios recibirán, ademais dun lote de libros, un contrasinal de acceso á Plataforma OQO de contidos dixitais en galego durante o curso 2022-2023, para poder acceder aos álbums ilustrados sen necesidade de manipulalos, de ser preciso.
Os centros públicos admitidos no programa Nós tamén creamos! no marco do Plan Proxecta+ quedarán inscritos de oficio no certame. Para os demais centros de titularidade pública, o prazo de presentación das solicitudes a través da sede electrónica da Xunta de Galicia rematará o día 1 de febreiro de 2023. A data límite de envío das curtametraxes será o 30 de maio de 2022.
Aprender e ensinar innovando
A iniciativa Nós tamén creamos! é un programa de dinamización lingüística que consiste na elaboración nas aulas de curtas de animación en galego coa técnica stop-motion partindo de narracións literarias, un labor para o que o profesorado recibe materiais e formación no marco do Plan Proxecta, a iniciativa da Consellería de Cultura, Educación e Universidade para fomentar a innovación educativa e o traballo en rede e do alumnado e do profesorado.
Neste contexto, o certame de curtas promove, en palabras das entidades organizadoras, “xeitos cada vez máis efectivos de aprendizaxe de linguas e consegue unha relación positiva dos rapaces co idioma propio de Galicia, ao relacionalo co audiovisual e coas TIC, as novas Tecnoloxías da Información e a Comunicación”.
As curtas gañadoras están dispoñíbeis no Portal da Lingua de Política Lingüística.

PUBLICIDADE